Uppdrag i samverkan

Konsultnätverket TreV
2015 vann TreV, ett konsultnätverk där jag ingår, den nya Polismyndighetens upphandling om lednings- och ledarskapsutveckling. Bildandet av den nya nationella Polismyndigheten, den största myndigheten i landet med sammanlagt ca 28.000 medarbetare, medförde ett omfattande och komplext arbete att få den nya organisationen på plats och i bästa möjliga funktionalitet.

Sedan juli 2015 och under 2016 har jag medverkat som externt konsultstöd i det centrala projektet "Säkra sex beslutsnivåer", som har i uppdrag att förtydliga roller, uppdrag, mandat och samverkansytor i och mellan de olika ledningsnivåerna. En av uppgifterna var att identifiera och införa ett ändamålsenligt ledningsstöd till tre av de sju regionerna.
Övriga uppdrag har bl.a. innefattat ledningsgruppsutveckling regionalt och för centrala avdelningarna, och enskild coaching av chefer på olika nivåer.

Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm

Sedan 2008 har jag varit del av det inre nätverket hos Executive Education vid Stockholms Handelshögskola (SSE) och verkat som programledare för deras uppdragsportfölj.
SS Executive Education vid SSE är Nordeuropas ledande partner för executive education och rankad som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling (enligt Financial Times).

Programledarrollen innebär design, utveckling och genomförande av olika skräddarsydda och generellt riktade ledarskaps- och verksamhetsutvecklingsprogram. Både det personliga och det organisatoriska lärandet står i centrum. Samarbete med och medverkan från forskare från i första hand SSE säkerställer krav på hög internationell nivå.

Exempel på program där jag medverkat som programledare:
- Ledarskap, ekonomistyrning och affärsutveckling för ledande teknikkonsultföretag
- Utveckling av affärsmannaskap i kommunikationskonsultföretag
- Kvalificerad ledarskapsutbildning för ledande företrädare för politiskt parti i regeringsställning
- General Managementprogram för mellanchefer från fem samverkande branschledande företag