Utsiktspunkter

I konsultrollen växlar jag ofta perspektiv mellan helhet och del, eller mellan utifrån/inifrån, uppifrån/nerifrån. Att byta utsiktspunkt hjälper till att se begränsningar och öppna upp för kreativiteten. 

Med ett systemorienterat perspektiv tycker jag mig bättre kunna förstå och arbeta med utvecklingsprocesserna i det mänskliga system som en organisation utgör (förutom att också vara ett ekonomiskt, tekniskt och juridiskt system). Kungstanken för en organisation handlar om att utveckla förmågan att integrera olikheter och särintressen så att man får samlad kraft i den riktning framåt som valts.

Cykelmodellen på bilden här ovanför är ett annat sätt att se organisationen som ett system. Framhjulet symboliserar med sin inriktning det strategiska vägvalet, bakhjulet med sitt komplexa växelnav organisationens struktur, komponenter och processer. I sadeln sitter människan med händerna på styret för att säkra bästa spår och med fötterna på pedalerna för att ge kraft åt framdriften. 

Det blir sammantaget en helhet av de tre delarna - affären, tekniken och människan - som behöver samspela för att nå destinationen. På samma vis som cykeln välter om den inte har tillräcklig fart, faller också alla verksamheter samman när den mänskliga drivkraften saknas.