Intention

Uppdraget jag har formulerat för min konsultverksamhet är;

ATT UNDERLÄTTA FÖR MÄNNISKOR, GRUPPER OCH ORGANISATIONER ATT BÄTTRE KOMMA TILL SIN RÄTT.
Det låter sig kanske lätt sägas, men är så klart inte en självklarhet att åstadkomma (oavsett om det sker med eller utan konsultstöd). 

Tre saker som jag har uppmärksamhet på i mitt arbete är:

  1. Viljan till utveckling finns som en inneboende drivkraft på alla nivåer i ett mänskligt system. Den kraften frigörs bäst om hindren för dess framfart varsamt kan reduceras, snarare än att öka på det som driver.
  2. Förändringar behöver ske på tre plan; dels inom oss som individer, dels mellan människor, och dels på den nivå i organisationen som närmast berörs av den aktuella förändringen. Sker detta samtidigt ökar hållbarheten i det som skapas. 
  3. Effekten som nås ska inte bara synas genom att man gör mer rätt sak och på rätt sätt, utan också genom att känslan infinner sig att man kommer till sin rätt.

Medskapande dialog är nyckelord som fångar in både hur jag vill fungera i konsultrollen och det jag vill vara med om att stärka i de organisationer där jag har uppdrag. Dialogdelen sätter fokus på utbytet mellan inblandade personer och den medskapande delen gör anspråk på gemensamt ansvarstagande för de resultat som blir följden.