Boken

Boken har titeln ”Ledarbetarskap, om arenor, roller och inflytande i ledningssystemet”. Den har vuxit fram under en längre tid, då jag vänt och vridit på olika frågeställningar om ledarskap och ledningsarbete och försökt bli klokare på hur jag kan se på och förstå dem.

Vårt ego står ofta i vägen har jag lärt mig. Den underliggande frågan som följer texten boken igenom är: Om, och i så fall hur, kan ledarskap utövas på ett oegennyttigt sätt, för helhetens bästa i första hand. Och hur kan vi ändå under vägen komma till vår rätt i de roller vi har och som de personer vi är?

Jag vänder mig i första hand till alla som anser sig utöva något slags ledarskap i sin arbetsvardag. Såväl de som jag i texten kallar systemsättare, som de som mer innehar rollen av systemanvändare. Min förhoppning är att båda dessa rollinnehavare ska känna igen sig i och bli nyfikna på beskrivningarna av hur organisationers ledningssystem kan se ut. Och vilka problem och möjligheter som finns till en fortsatt utveckling av både systemet och individerna i deras olika roller. 

Boken uppmärksammar de grundläggande strukturerna inom en organisations ledningssystem och de arenor vi som ledare och medarbetare verkar på. Utgångspunkten är det ordinära, det som är huvudregeln, snarare än det exceptionella – det i kulturen och systemet som ska vara tydligt och uttalat och därmed skapa en känsla av att vi som aktörer vet vad vi har att utgå från. En sådan struktur kan ge den kanske enda tryggheten vi kan få i den omvärldsturbulens som ofta kännetecknar vardagens ledarskap. Det som gör att vi kan ha något att luta oss mot när det blåser och det som gör att vi kan ta övervägda och kloka risker när det behövs.

Boken publicerades i november 2014 med förlaget Liber som utgivare.