Uppdrag i samverkan

 

Sedan 2008 har jag varit del av IFLs nätverk och verkat som programledare för deras programportfölj. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande leverantörer av program inom ledarskaps- och affärsutveckling, ekonomi och finans.

Programledarrollen innebär design, utveckling och genomförande av olika skräddarsydda ledarskapsprogram. Både det personliga och organisatoriska lärandet står i fokus. Samarbete med och medverkan från fakultet i första hand från Handelshögskolan säkerställer hög internationell nivå.

Exempel på program där jag medverkat som programledare: 
- Ledarskap, ekonomistyrning och affärsutveckling för ledande teknikkonsultföretag (9 dagar)
- Utveckling av affärsmannaskap inom kommunikationskonsultföetag (6 dagar)
- General Managementprogram för mellanchefer från fem samverkande organisationer (25 dagar)