Egna uppdrag

 

Här nedan följer några exempel på egna uppdrag jag medverkat den senaste tiden, uppdelade på om de har individ-, grupp- eller organisationsfokus.

Individ
Typ av uppdrag: Personlig coaching på flera nivåer inom olika branscher.

Exempel: 
- VD inom telekomföretag
- Avdelningschef inom statlig myndighet
- Utvecklingschef inom internationellt industriföretag
- Projektledare för teknikutvecklingsprojekt

Generellt kan målet sägas vara att ge klienten en ökad medvetenhet om egna tanke- och handlingsmönster. Så att handlingsutrymmet ökar för att nå önskat inflytande inom utvalda områden och i viktiga relationer. 

Grupp
Typ av uppdrag: Arbete med framförallt ledningsgrupper och arbetsgrupper på olika nivåer.

Exempel: 
- Ledningsgrupp inom ledande installationsföretag
- Avdelningsledningsgrupp inom statligt verk
- Ledningsgrupp för F&U-enhet inom internationellt industriföretag 

Uppdragen sker oftast över en längre period med återkommande träffar. Då möjliggörs för gruppen att få syn på både vilket avtryck den gör i sin omgivning och hur de egna arbetsförutsättningarna används. Målet är att tydliggöra beroendebanden med omgivningen och stärka gruppens inneboende förmåga att lyckas med sitt uppdrag.

Organisation
Typ av uppdrag: Uppdrag kopplade till en önskad förflyttning som ledningen vill skapa för organisationen som helhet eller för en utvald målgrupp i organisationen.

Exempel: 
- Förankring av och styrformer för implementering av strategisk verksamhetsplattform på nivåerna
  under ledningen i en expertorganisation
- Positionering och förtydligande av en F&U- enhet i internationellt industriföretag
- Utvecklingsprogram för mellanchefer i ett europeiskt transportföretag

Gemensamt för dessa uppdrag är ett fokus på att få ut större verkningsgrad av tillgängliga mänskliga resurser, i enlighet med ledningens valda väg framåt.