Konsultprofil

Jag har arbetat som organisationskonsult sedan 1994, först som anställd och partner inom Consultus, där jag lärde mig hantverket i konsultarbetet, och sedan 2002 i egen regi inom Axelsson Delta Consulting. Dessförinnan arbetade jag på HP i 7 år med att utveckla affärer och människor. Och ytterligare tidigare inom såväl kommunal verksamhet som svensk tung verkstadsindustri i Göteborg. Ursprungligen kommer jag från Jönköping.

”Humanistisk ekonom” är en yrkesrubrik jag skulle kunna identifiera mig med. Jag har min grundutbildning i ekonomiämnen (fil.kand. och MBA), påbyggt med pedagogik (lärare i företagsekonomi och samhällskunskap) och personligt fördjupad i Psykosyntesterapi (diplomerad terapeut).

Sedan 2003 har jag förkovrat mig i ett mer systemorienterat sätt att se på individers, gruppers och organisationers utveckling. Utgångspunkten är teoribildning och praktiska arbetsmetoder kring SCT (Systems Centered Theory), grundat av Yvonne Agazarian.