Symbolen

Delta har ju som ord och symbol en kraftfull innebörd i många andra sammanhang, t ex: